Δαγκάνα & στήριγμα (βάση) για Seat Altea 2004- 1600cc TDI 105ps 2009-

ΟΛΑ
Grid View:

Δαγκάνα & στήριγμα (βάση) TRW BHN1136E

Κωδικός: BHN1136E

Διάθεσιμο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας

(0)
Κατόπιν συνεννόησης
 • Περιορισμός κατασκευαστή : BOSCH
 • Τύπος δαγκάνας : Δαγκάνα φρένων
 • Υλικό : Χυτοσίδηρος
 • Διάμετρος εμβόλου [mm] : 38
 • κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος : BHN1137E
 • Παλαιό εξάρτημα :
 • Δώστε προσοχή στα τεχνικά στοιχεία :

Δαγκάνα & στήριγμα (βάση) TRW BHN1137E

Κωδικός: BHN1137E

Διάθεσιμο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας

(0)
Κατόπιν συνεννόησης
 • Περιορισμός κατασκευαστή : BOSCH
 • Τύπος δαγκάνας : Δαγκάνα φρένων
 • Υλικό : Χυτοσίδηρος
 • Διάμετρος εμβόλου [mm] : 38
 • κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος : BHN1136E
 • Παλαιό εξάρτημα :
 • Δώστε προσοχή στα τεχνικά στοιχεία :

Δαγκάνα & στήριγμα (βάση) TRW BHN317

Κωδικός: BHN317

Διάθεσιμο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας

(0)
Κατόπιν συνεννόησης
 • Περιορισμός κατασκευαστή : TRW
 • Τύπος δαγκάνας : Δαγκάνα φρένων
 • Τύπος δαγκάνας : Δαγκάνα με ενσωμ. φρένο ακινητ.
 • Υλικό : Αλουμίνιο
 • Διάμετρος εμβόλου [mm] : 38
 • κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος : BHN318

Δαγκάνα & στήριγμα (βάση) TRW BHN317E

Κωδικός: BHN317E

Διάθεσιμο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας

(0)
Κατόπιν συνεννόησης
 • Περιορισμός κατασκευαστή : TRW
 • Τύπος δαγκάνας : Δαγκάνα φρένων
 • Τύπος δαγκάνας : Δαγκάνα με ενσωμ. φρένο ακινητ.
 • Υλικό : Αλουμίνιο
 • Διάμετρος εμβόλου [mm] : 38
 • Παλαιό εξάρτημα :
 • κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος : BHN318E

Δαγκάνα & στήριγμα (βάση) TRW BHN318

Κωδικός: BHN318

Διάθεσιμο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας

(0)
Κατόπιν συνεννόησης
 • Περιορισμός κατασκευαστή : TRW
 • Τύπος δαγκάνας : Δαγκάνα φρένων
 • Τύπος δαγκάνας : Δαγκάνα με ενσωμ. φρένο ακινητ.
 • Υλικό : Αλουμίνιο
 • Διάμετρος εμβόλου [mm] : 38
 • κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος : BHN317

Δαγκάνα & στήριγμα (βάση) TRW BHN318E

Κωδικός: BHN318E

Διάθεσιμο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας

(0)
Κατόπιν συνεννόησης
 • Περιορισμός κατασκευαστή : TRW
 • Τύπος δαγκάνας : Δαγκάνα φρένων
 • Τύπος δαγκάνας : Δαγκάνα με ενσωμ. φρένο ακινητ.
 • Υλικό : Αλουμίνιο
 • Διάμετρος εμβόλου [mm] : 38
 • Παλαιό εξάρτημα :
 • κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος : BHN317E

Δαγκάνα & στήριγμα (βάση) TRW BHN949

Κωδικός: BHN949

Διάθεσιμο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας

(0)
Κατόπιν συνεννόησης
 • Περιορισμός κατασκευαστή : TRW
 • Τύπος δαγκάνας : Δαγκάνα φρένων
 • Υλικό : Αλουμίνιο
 • Διάμετρος εμβόλου [mm] : 38
 • κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος : BHN950

Δαγκάνα & στήριγμα (βάση) TRW BHN949E

Κωδικός: BHN949E

Διάθεσιμο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας

(0)
Κατόπιν συνεννόησης
 • Περιορισμός κατασκευαστή : TRW
 • Τύπος δαγκάνας : Δαγκάνα φρένων
 • Υλικό : Αλουμίνιο
 • Διάμετρος εμβόλου [mm] : 38
 • κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος : BHN950E
 • Παλαιό εξάρτημα :
 • Δώστε προσοχή στα τεχνικά στοιχεία :

Δαγκάνα & στήριγμα (βάση) TRW BHN950

Κωδικός: BHN950

Διάθεσιμο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας

(0)
Κατόπιν συνεννόησης
 • Περιορισμός κατασκευαστή : TRW
 • Τύπος δαγκάνας : Δαγκάνα φρένων
 • Υλικό : Αλουμίνιο
 • Διάμετρος εμβόλου [mm] : 38
 • κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος : BHN949

Δαγκάνα & στήριγμα (βάση) TRW BHN950E

Κωδικός: BHN950E

Διάθεσιμο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας

(0)
Κατόπιν συνεννόησης
 • Περιορισμός κατασκευαστή : TRW
 • Τύπος δαγκάνας : Δαγκάνα φρένων
 • Υλικό : Αλουμίνιο
 • Διάμετρος εμβόλου [mm] : 38
 • κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος : BHN949E
 • Παλαιό εξάρτημα :
 • Δώστε προσοχή στα τεχνικά στοιχεία :

Δαγκάνα & στήριγμα (βάση) TRW BHN957

Κωδικός: BHN957

Διάθεσιμο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας

(0)
Κατόπιν συνεννόησης
 • Περιορισμός κατασκευαστή : TRW
 • Τύπος δαγκάνας : Δαγκάνα φρένων
 • Υλικό : Αλουμίνιο
 • Διάμετρος εμβόλου [mm] : 38
 • Χρώμα δαγκάνας φρένων : γκρι
 • κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος : BHN960

Δαγκάνα & στήριγμα (βάση) TRW BHN957E

Κωδικός: BHN957E

Διάθεσιμο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας

(0)
Κατόπιν συνεννόησης
 • Περιορισμός κατασκευαστή : TRW
 • Τύπος δαγκάνας : Δαγκάνα φρένων
 • Υλικό : Αλουμίνιο
 • Διάμετρος εμβόλου [mm] : 38
 • Χρώμα δαγκάνας φρένων : γκρι
 • κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος : BHN960E
 • Παλαιό εξάρτημα :
 • Δώστε προσοχή στα τεχνικά στοιχεία :

Δαγκάνα & στήριγμα (βάση) TRW BHN960

Κωδικός: BHN960

Διάθεσιμο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας

(0)
Κατόπιν συνεννόησης
 • Περιορισμός κατασκευαστή : TRW
 • Τύπος δαγκάνας : Δαγκάνα φρένων
 • Υλικό : Αλουμίνιο
 • Διάμετρος εμβόλου [mm] : 38
 • Χρώμα δαγκάνας φρένων : γκρι
 • κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος : BHN957

Δαγκάνα & στήριγμα (βάση) TRW BHN960E

Κωδικός: BHN960E

Διάθεσιμο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας

(0)
Κατόπιν συνεννόησης
 • Περιορισμός κατασκευαστή : TRW
 • Τύπος δαγκάνας : Δαγκάνα φρένων
 • Υλικό : Αλουμίνιο
 • Διάμετρος εμβόλου [mm] : 38
 • Χρώμα δαγκάνας φρένων : γκρι
 • κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος : BHN957E
 • Παλαιό εξάρτημα :
 • Δώστε προσοχή στα τεχνικά στοιχεία :

Δαγκάνα & στήριγμα (βάση) TRW BHS324

Κωδικός: BHS324

Διάθεσιμο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας

(0)
Κατόπιν συνεννόησης
 • Περιορισμός κατασκευαστή : TRW
 • Τύπος δαγκάνας : Δαγκάνα φρένων
 • Τύπος δαγκάνας : Δαγκάνα με ενσωμ. φρένο ακινητ.
 • Υλικό : Αλουμίνιο
 • Διάμετρος εμβόλου [mm] : 41
 • κωδικός προϊόντος κατά ζεύγος : BHS325
Εμφάνιση 1 έως 15 από 22 (2 Σελ.)